โอนเงินเพิ่มวันนี้ เราชนะ งวดสอง 1,000 บาท เข้าแอปฯ เป๋าตัง ใครมีสิทธิ์อย่าลืมเช็ก

หลังจากที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบและเพื่อช่วยเหลือประชาชนในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ โดยทำการเพิ่มวงเงินให้ประชาชนผู้มีสิทธิในโครงการ เราชนะ และ ม.33 เรารักกัน อีกคนละ 2,000 บาท ซึ่งจะทำการแบ่งจ่าย 2 งวด งวดละ 1,000 บาท ดังนี้

โดยในวันที่ 27 พ.ค. 2564 ประชาชนที่มีสิทธิ์ในโครงการ เราชนะ จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ผ่านทางแอปฯ เป๋าตัง เป็น งวดที่ 2 จำนวน 1,000 บาท หลังจากงวดแรกเข้าไปเมื่อวันที่ 20 พ.ค.ที่ผ่านมา

ส่วนประชาชนกลุ่มผู้มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และประชาชน กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือ กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ งวดที่ 2 จำนวน 1,000 บาท ในวันที่ 28 พ.ค. 2564 ที่จะถึงนี้

สำหรับวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับสนับสนุนเพิ่มเติมตามมาตรการเยียวยาของรัฐบาลดังกล่าวนั้น ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ สามารถใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564 นี้เท่านั้น