พรุ่งนี้เงินเข้า ม33 เรารักกัน เริ่มโอนเงินเพิ่มพิเศษให้อีก 2,000 บาท รอรับได้เลย

วันพรุ่งนี้ (24 พ.ค. 2564) สำหรับคนที่ได้สิทธิ์โครงการ ม33 เรารักกัน อีกคนละ 2,000 บาท โดยจะแบ่งจ่าย 2 งวด งวดละ 1,000 บาท ดังนี้

โครงการ ม.33 เรารักกัน จะโอนเงินเข้าแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” วันที่ 24 พ.ค. 2564 จำนวน 1,000 บาท และวันที่ 31 พ.ค. 2564 จำนวน 1,000 บาท โดยสามารถสะสมยอดใช้จ่ายได้ถึง วันที่ 30 มิ.ย. 2564

นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง ยังเตรียมดำเนินการอีก 4 มาตรการ หลังสถานการณ์คลี่คลาย โดยจะเริ่มในเดือน ก.ค. – ธ.ค. 2564 ได้แก่ คนละครึ่ง เฟส 3 , โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ , โครงการ “เพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ” และ โครงการ “ยิ่งใช้ ยิ่งได้” ซึ่งทั้ง 4 มาตรการดังกล่าว ประชาชนจะสามารถเลือกเข้าร่วมได้เพียง 1 คนต่อ 1 โครงการเท่านั้น