ซอยวัดบัวขวัญ ฝาท่อ สูงเกิน พื้นถนน เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ เทศบาล ชี้แจง ขอเวลาอีก 45 วัน

ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนต้องระวังให้มาก ซอยวัดบัวขวัญ (งามวงศ์วาน 23) ฝาท่อขึ้นมาสูงเกินพื้นถนน อาจจะทำให้เกิดอันตรายในการขับขี่ได้

ตั้งแต่บริเวณหน้าปากซอยวัดบัวขวัญไปจนทางเข้าวัดบัวขวัญ ทางบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ได้ดำเนินการ ขุดฝาวางฝาท่อระบายน้ำใหม่ตลอดทั้งสองฝั่งถนนในซอย ทำให้ฝาท่อที่วางใหม่สูงกว่าระดับพื้นผิวถนนเดิม ประมาณ 7-10 เซนติเมตร ทำให้ผู้รับเหมาต้องนำกรวยมาตั้งเป็นสัญลักษณ์แจ้งเตือน และฝาท่อบางจุดที่ล้ำเข้ามาในพื้นที่ถนน ทางผู้รับเหมาได้นำยางมะตอยมาลาดเทรอบฝาท่อเข้าไว้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุเอาไว้

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา เทศบาลเข้ามาดำเนินการก่อสร้างฝาท่อระบายน้ำใหม่ทั้งสองฝั่งในซอย โดยที่ชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าเป็นโครงการอะไร แต่เห็นกันว่าฝาท่อระบายน้ำใหม่ที่ทำออกมานั้นมีระดับที่อยู่สูงกว่าผิวถนนเดิม จนเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์

ด้าน นายคม แสงบำรุง ผอ.สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี ได้ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างถนนในซอยวัดบัวขวัญ กล่าวว่า หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการมา ทางเทศบาลนครนนทบุรีก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว และได้เรียกทางผู้รับเหมาโครงการมาสั่งกำชับให้วางแผนจัดสรรระบบงานให้ดี ด้วยการให้ติดไฟสัญญานเตือน ตั้งกรวยบอกจุด รวมถึงเทยางมะตอยในจุดที่ฝาท่อระบายน้ำอยู่บนถนนที่ใช้สัญจรด้วย แต่เนื่องจากในซอยวัดบัวขวัญแห่งนี้ มีประชาชนใช้รถใช้ถนนตลอดทั้งวันเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดบ้าง

เนื่องจากฝาท่อระบายน้ำในซอยแห่งนี้เกิดชำรุดยุบตัวเป็นหลุมเป็นบ่อหลายจุดตลอดทั้งซอย ประกอบกับพื้นผิวถนนในซอยแห่งนี้เกิดความชำรุดและไม่ได้รับการแก้ไขซ่อมบำรุงมานานกว่า 30-40 ปี ทางเทศบาลจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทั้งฝาท่อระบายน้ำและพื้นผิวถนนไปพร้อมๆ กัน

ซึ่งเมื่อถนนแล้วเสร็จชาวบ้านก็จะได้ถนนที่มีความสมบูรณ์ในการสัญจร โดยในตอนนี้ทางผู้รับเหมาได้ดำเนินการรื้อฝาท่อระบายน้ำเก่าออกและติดตั้งฝาท่อระบายน้ำใหม่ไปแล้ว 70 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าในอีกเดือนครึ่งหรือ 45 วัน โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและฝาท่อระบายน้ำในซอยแห่งนี้จะเสร็จสมบูรณ์

ขอยืนยันว่าทางเทศบาลไม่ได้แค่ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำให้สูงกว่าผิวถนนเดิมเฉยๆ แต่เมื่อดำเนินการวางฝาท่อระบายน้ำใหม่ครบทุกจุดแล้วจะดำเนินการบดอัดพื้นผิวถนนด้วยยางแอสฟัลท์ใหม่ตลอดทั้งเส้นเพื่อให้ผิวถนนเท่ากับฝาท่อระบายน้ำ

โดยจะสั่งให้ทางผู้รับเหมาดูแลเรื่องความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจรในซอยให้มากกว่านี้ รวมทั้งหาวิธีทำงานในช่วงกลางคืนที่มีการใช้เส้นทางสัญจรบางตาแทน