ภาพล่าสุด อาจารย์แม่ ในวัย 87 ปี ลูกศิษย์ยังคิดถึง

เป็นอีกหนึ่งคนดังที่ห่างหายไปจากหน้าจอทีวีไปนาน สำหรับ อาจารย์แม่ รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ ครูบาอาจารย์ นักพูด พิธีกร ผู้บริหารสถานศึกษาฯ ที่ปัจจุบัน อายุ 87 ปี

วันที่ 25 มกราคม 2566 ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Sakon Ketkaew ได้มีการโพสต์ภาพของ “รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ” หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกันว่า “อาจารย์แม่” ผ่านแฟนเพจ “ภาพเก่าในอดีต” พร้อมข้อความระบุว่า “ครูบาอาจารย์ นักพูด พิธีกร ผู้บริหารสถานศึกษา ฯ อาจารย์แม่เกิด 7 มกราคม 2479 ปัจจุบันอายุ 87 ปีแล้วครับ”

สำหรับรองศาสตราจารย์ สุนีย์ สินธุเดชะ อดีตเคยเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต อดีตอาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้คนส่วนใหญ่ต่างรู้จักรองศาสตราจารย์ สุนีย์ สินธุเดชะ ในฐานะนักโต้วาทีชื่อดังและในฐานะนักพูดประจำรายการ “ทีวีวาที” โดยมีสไตล์การพูดในแนวหยิกกัดและน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง