ร.อ.อดิเรก ใจอารีย์

ผู้สื่อข่าว พร้อม ร.อ.อดิเรก ใจอารีย์ หน.ชุดปฏิบัติการมวลชน มทบ.ที่ 35 นายประสงค์ สิทธิเดช

ผอ.ร.ร.ทุ่งกะโล่ นายประยุทธ เต่าแก้ว หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์

และคณะ เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวของ น.ส.รุ่งอรุณ คำน้อย หรือ น้องฟ้า

อายุ 18 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร.ร.ทุ่งกะโล่วิทยา บ้านห้วยปง ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 111/1 หมู่ที่ 7

ต.ป่าเซ่า อ.เมืองอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นบ้านปูนชั้นเดียวขนาด 1 ห้อง กว้างยาว 5 คูณ 5 เมตร

ห้องโถง คับแคบมากสำหรับการอาศัยอยู่ด้วยกัน 6 คน พ่อแม่ และลูกอีก 4 คน โดย นายประสงค์ สิทธิเดช

นายประสงค์ สิทธิเดช ผอ.ร.ร.ทุ่งกะโล่วิทยา กล่าวว่า น้องฟ้าเป็นนักเรียนคนแรกที่ได้โควตาดังกล่าว

น้องเป็นนักเรียนเรียนดีได้เกรดเฉลี่ย 3 กว่าตลอด และมีพฤติกรรมดี มีจิตอาสา ช่วยกิจกรรมของโรงเรียนมาโดยตลอด

แต่โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จึงให้การสนับสนุนน้องฟ้าได้ไม่มากนัก แต่ได้สนับสนุนเป็นทุนกู้ยืม 12,000 บ.

ผอ.ร.ร.ทุ่งกะโล่วิทยา กล่าวว่า ได้รับการติดต่อจาก ผศ.พญ.เกศริน พาณิชย์พิศาล แพทย์เฉพาะทางด้านสมอง

อยู่ประจำ รพ.อร่อร่า รัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา จะดูแลค่าใช้จ่ายจะช่วยค่าเล่าเรียนทั้งหมด และค่าใช่จ่ายรายเดือน

เดือนละ 5,000 บ. นอกจากนี้ หน.บ้านพักและครอบครัวได้นำตังค์ช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว 1,000 บ.

และจะประสาน พมจ.จังหวัด มาช่วยเหลืออีก 2,000 บ. สำหรับผู้ที่ต้องการช่วยเหลือทุนการศึกษาน้องฟ้า

สามารถโอนตังค์บริจาคได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนเจษฎาบดินทร์ ชื่อบัญชี น.ส.รุ่งอรุณ คำน้อย

เลขที่บัญชี 556-7-10191-9 มือถือ.098-189-7929 มือถือ.ผอ.โรงเรียนทุ่งกะวิทยา นายประสงค์ สิทธิเดช มือถือ.086-4464152