สรยุทธ กลับมาเล่าข่าวเพียง 2 วัน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ยื่นคำร้องต่อ รักษาการเลขาธิการ กสทช. ให้ดำเนินการตรวจสอบและวินิจฉัยการกลับมารับหน้าที่พิธีกรของ นายสรยุทธ ว่ายังจะสามารถทำได้หรือไม่ โดยให้เหตุผลว่า นายสรยุทธ เคยต้องโทษคดีอาญาในคดีค่าโฆษณาเกินเวลา ก่อนได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่ผ่านมา

ล่าสุด มีรายงานว่า สำนักงาน กสทช. ได้แจ้งมายังสมาคมฯ ว่า ได้มีหนังสือแจ้งไปยังบริษัทต้นสังกัดนายสรยุทธ และองค์กรวิชาชีพสื่อที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พิจารณาและดำเนินการต่อข้อร้องเรียนของสมาคมฯ ต่อไป สำหรับการดำเนินการดังกล่าว กสทช. แจ้งว่า เป็นไปตามอำนาจดำเนินการตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 2551 มาตรา 40 ที่ระบุว่า ผู้ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากรายการที่ออกอากาศเป็นเท็จหรือละเมิดสิทธิ์ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิ์ในครอบครัว หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอาจร้องเรียนต่อคณะกรรมการฯ

ให้คณะกรรมการส่งเรื่องพร้อมความเห็นของคณะกรรมการให้องค์กรควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตาม ม.39 เพื่อให้ดำเนินการเยียวยาให้แก่ผู้เสียหายโดยเร็ว และให้คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการขององค์กรควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตาม ม.39 เมื่อองค์กรควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตาม ม.39 ได้แจ้งผลการดำเนินการให้คณะกรรมการทราบแล้ว ให้แจ้งผู้ร้องเรียนทราบผลการดำเนินการโดยเร็ว