วอน รัฐบาล พิจารณา ล็อกดาวน์ อย่างเร่งด่วน

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. ที่ผ่านมา คณะกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ออกจดหมายเปิดผนึก ถึงรัฐบาลและผู้มีอำนาจหน้าที่ในการรับมือการแพร่กระจายของ CV-19 ระลอกใหม่ หลังสถานการณ์เริ่มรุ นแร งขึ้นเรื่อยๆ

โดยระบุว่า “แถลงการณ์ข้อเสนอของกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ต่อสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ระลอกใหม่ ( 25 เมษายน 2564) ฉบับที่ 1

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ณ เวลานี้ กำลังดำเนินไปด้วยความรุ นแร งและอันอาจจะนำมาซึ่งความล้ มเหล วต่อการระบบสาธารณสุขโดยรวม ซึ่งมีผลต่อชีวิตและสุขอนามัยของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า แต่หลังจากการชี้แจงของผู้นำประเทศและผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขหลายครั้ง ยังสะท้อนให้เห็นถึงความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ขาดซึ่งวุฒิภาวะที่นำมาซึ่งความไม่ไว้วางใจต่อการดูแลชีวิตของบุคลากรทางสาธารณสุขและประชาชนได้

จากการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานจริงหลายฝ่าย ทางกลุ่มฯ จึงขอเสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรี ยกเลิกข้อตกลงที่ว่า โรงพยาบาลแห่งใดตรวจพบว่าคนไข้มีการติด CV-19 ให้โรงพยาบาลนั้นต้องรับผิดชอบดูแล จนกระทั่งคนไข้นั้นมีเตียงนอนในโรงพยาบาล ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าระบบที่มีอยู่ไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นจริง และมีผู้ติดคงค้างรอเตียงจากโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก

ให้รัฐบาลประกาศให้ผู้ป่วย CV-19 ที่ไม่มีอาการและสามารถดูแลตัวเอง สามารถเลือกที่จะแยกกักตนเองที่บ้านได้ มีการติดตามอาการ และเตรียมระบบให้พร้อมที่จะเข้าสู่โรงพยาบาลได้ตลอดเวลา และ พิจารณาเรื่อง ล็อกดาวน์ อย่างเร่งด่วน