เปิดหลักเกณฑ์ รับเงินเพิ่ม โครงการ เราชนะ

เปิดเผยหลักเกณฑ์ การได้รับเงินเพิ่ม จาก โครงการ “เราชนะ” มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากCV – 19

ศูนย์ข้อมูล โควิด – 19 ออกมาเปิดเผยหลักเกณฑ์ใหม่ของโครงการ “เราชนะ” หลังรัฐบาล เห็นชอบ ให้เพิ่มวงเงิน พร้อมขยายสิทธิ์ให้ประชาชนในโครงการ เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือ และใช้จ่ายวงเงินที่ได้รับมาภายในระยะที่เหมาะสม ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของCV 19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน 2564

หลักเกณฑ์ การได้รับเงินเพิ่ม จาก โครงการ “เราชนะ” นั้นมีการขยายกลุ่มเป้าหมายและกรอบวงเงินของโครงการ จากกลุ่มเป้าหมายเดิมที่ให้เงินช่วยเหลือคนละ 7,000 บาท จำนวน 31.1 ล้านคน ปรับเพิ่มเป็น 33.5 ล้านคน เพิ่มมาอีก 2.4 ล้านคน

นอกจากจะเพิ่มจำนวนกลุ่มเป้าหมายจากเดิมแล้ว ยังเพิ่มกรอบวงเงินจากเดิม 210,200 ล้านบาท เป็น 213,242 ล้านบาท หรือเพิ่มมากถึง 3,042 ล้านบาท เลยทีเดียว

ทั้งนี้ โครงการ “เราชนะ” เป็นอีกหนึ่งมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากรัฐบาล ที่ออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของCV 19 โดยมอบวงเงินไว้ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการจำนวน 7,000 บาท