6 เงื่อนไข ได้เงิน 7,000 บาท เราชนะ เยียวยา ระลอก 3

แจงชัดเจน ให้เลิกสงสัย เงินเราชนะ 7,000 บาท จำนวน 2.4 ล้านคน เยียวโควิด – 19 ระลอก 3 ผู้ที่จะได้รับเงินต้องมีเงื่อนไขต่อไปนี้

สำนักข่าว brighttv รายงานว่า จากกรณี ครม.เห็นชอบให้มีการลงทะเบียนเพิ่มในโครงการ “เราชนะ” โดยใช้งบที่มีอยู่กว่า 3 พันล้านบาทนั้น เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกที่ 3 ที่เกิดขึ้นในไทย

ล่าสุดน.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ยืนยัน การให้เงินจำนวน 7,000 ในครั้งนี้ ไม่ได้มีการเปิดรับสมัครลงทะเบียนเพิ่มแต่อย่างใด เป็นการคาดการณ์ว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์ได้สูงกว่ากรอบที่เดิมที่มีอยู่ คลังจึงจำเป็นต้องขออนุมัติจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับจำนวนคนที่เพิ่มขึ้นมา

สรุปแล้ว ผู้ที่ได้สิทธิ์รับเงิน โครงการ “เราชนะ” ในครั้งนี้นั้น คือ บุคคลที่ลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์การรับเงินเป็นที่เรียบร้อย โดยมี 6 เงื่อนไข ต่อไปนี้ ซึ่งหากใครมีคุณสมบัติครบถ้วนก็จะได้รับการช่วยเหลืออย่างแน่นอน

1. มีสัญชาติไทย

2. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ณ วันที่ 19 มกราคม 2564 ในเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ระบุไว้ ซึ่งในส่วนนี้อาจต้องติดตามโครงการต่อไปว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่)

3. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33

4. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

5. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

6. ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด