ขยายเวลาใช้จ่าย เราชนะ อีกหนึ่งเดือน

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ครม. เห็นชอบ เปลี่ยนแปลงโครงการเราชนะ โดยขยายกลุ่มเป้าหมายและกรอบวงเงิน จาก จำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน วงเงินไม่เกิน 210,200 ล้านบาท เป็นกลุ่มเป้าหมายจำนวนประมาณ 33.5 ล้านคน วงเงินไม่เกิน 213,242 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 3,042 ล้านบาท และขยายระยะเวลาใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 30 มิ.ย.2564 จากเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกินวันที่ 31 พ.ค.2564

ทั้งนี้ ครม. รับทราบแนวทางจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลการทบทวนสิทธิ์ที่อาจคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงและการกำหนดกรอบระยะเวลารับเรื่องร้องเรียนกรณี โดยให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ได้รับแจ้งจากประชาชนภายในวันที่ 13 พ.ค.นี้