โรงพยาบาลสนาม

ปัจจุบันมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แน่นอนว่าอาจจะทำให้โรงพยาบาลอาจจะมีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยไม่เพียงพอ จึงได้มีการทำโรงพยาบาลสนามเพื่อให้ผู้ป่วยติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อย ไปนอนพักรักษาตัว ทั้งยังป้องกันการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างอีกด้วย

ล่าสุด มีสมาชิกเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า มีรูนะ ซัง ได้แชร์ภาพโรงพยาบาลสนาม ซึ่งใช้พื้นที่ศาลาวัดมาตั้งเตียงผู้ป่วย โดยระบุว่า สถานที่ดังกล่าว อยู่บนเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ ใกล้กับ เกาะสมุย และเริ่มพบผู้ป่วยหลายคน พร้อมระบุแคปชั่นว่า “ขอขอบพระคุณ ท่านเจ้าอาวาสวัด อัมพวัน อำเภอเกาะพะงันที่เอื้อเฟื้อ สถานที่ ให้จัด โรงพยาบาลสนาม #ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล #นักพัฒนา”