พระราชินี งามสง่าในฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่ งานบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา

เปิดความหมาย ฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงสวมใส่เสด็จเจิมเทียนรุ่ง เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา 2564 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงเจิมเทียนรุ่ง เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช 2564

ทั้งนี้ เพจเฟซบุ๊ก We love สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ให้ข้อมูลฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายขอก่าย ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ว่า ก่าย ภาษาอีสาน หมายถึง พาดหรือทับข้างบน มัดหมี่ ภาษาอังกฤษเรียกว่า tie and dye แปลว่ามัดและย้อม แต่มักนิยมเรียกว่า ikat ซึ่งเป็นคำภาษาชวา ฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายขอก่าย หมายทางหัตถกรรมเป็นการทอผ้ามัดหมี่ และภาษา อินเดียเรียกมัดหมี่ว่า พันธนะ ซึ่งก็แปลว่าผูกมัดเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ มัดหมี่ คือการมัดย้อมด้ายหรือเส้นไหมให้เกิดสีและลวดลาย แล้วจึงนำไปทอเป็นผ้า แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ มัดหมี่เส้นพุ่ง มัดหมี่เส้นยืน และมัดหมี่เส้นพุ่งและเส้นยืน ลักษณะเฉพาะของผ้ามัดหมี่ คือ รอยซึมของสีที่วิ่งไปตามบริเวณของลวดลายก็ไม่ถูกมัดโดยเชือกหรือวัสดุที่ติดสี และการเหลื่อมล้ำในตำแหน่งของเส้นด้ายทำให้เกิดลักษณะลายที่คลาดเคลื่อนต่างจากการทอผ้าชนิดอื่น ๆ