ผู้ว่าฯเชียงรายประกาศให้ประชาชนทุกคนงดออกจากบ้าน 14 วันเริ่มแล้ววันนี้

จากสถานการณ์การแพร่ ร ะ บ า ด ของ โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด-19 ที่กลับมา ร ะ บ า ด หนักเป็นรอบที่ 3 ซึ่งหนึ่งในจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงคือจังหวัดเชียงราย ล่าสุดมีรายงาน ผู้ว่าฯเชียงรายได้ออกประกาศขอความร่วมมือประชาชนทุกคนในจังหวัดงดออกจากบ้านเป็นเวลา 14 วัน

ก่อนหน้านี้นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการ โร ค ติดต่อ จ.เชียงราย มีคำสั่งคณะกรรมการฉบับที่ 17/2564 กำหนดมาตรการห้ามใช้สถานที่ ห้ามทำกิจกรรมเกินกว่า 50 คน ปิดสถานบริการ กำหนดเวลาและสถานที่ในการจำหน่ายและดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเวลาในการเปิดห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ฯลฯ เพื่อให้สอดรับกับคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์

และยังได้ปิดร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีลักษณะตั้งซุ้มตามริมแหล่งน้ำสาธารณะทุกแห่ง เช่น ริมแมน้ำ ลำห้วย อ่างเก็บน้ำ หนองน้ำ น้ำตก ฯลฯ อีกด้วย

ยังมีประกาศคณะกรรมการฉบับที่ 53 ให้ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดทั้งที่กลับภูมิลำเนา มาปฏิบัติภารกิจ ข้าราชการที่เดินทางเข้ามา ให้เฝ้าสงเกตุอาการตนเองอย่างเคร่งครัดอยู่ที่บ้าน สถานที่พัก สถานที่ปฏิบัติภารกิจ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นเวลา 14 วัน รวมทั้งให้งดเข้าร่วมกิจกรรมของหมู่บ้าน ชุมชน รวมกลุ่มสังสรรค์ ฯลฯ

และล่าสุดมีประกาศคณะกรรมการฉบับที่ 54 และ 55 ที่ระบุว่า ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนได้เฝ้าระวังตนเองอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน และให้งดการเดินทางออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็นตั้งแต่วันที่ 17-30 เม.ย.นี้ รวมทั้งงดทำกิจกรรมเสี่ยง เชน ถนนคนเดิน ถนนคนม่วน รวมกลุ่มสังสรรค์ในลักษณะต่างๆ

รายงานข่าวแจ้งว่าล่าสุดหลายกิจกรรมได้มีการแจ้งงดแล้ว เช่น ถนนคนเดินซึ่งเทศบาลนครเชียงรายเคยจัดขึ้นทุกคืนวันเสาร์บนถนนธนาลัย อ.เมืองเชียงราย ก็ได้แจ้งงดไปตลอดเดือนนี้ เช่นเดียวกับถนนคนม่วนของชุมชนสันโค้งน้อย อ.เมืองเชียงราย ก็ได้แจ้งงดเช่นกัน ขณะที่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่อยู่ริมแม่น้ำโดยเฉพาะแม่น้ำกก หาดเชียงราย (พัทยาน้อย) น้ำตกขุนกรณ์ อ.เมืองเชียงราย ฯลฯ ต่างปิดกิจการตามคำสั่งดังกล่าวแล้ว