จักษุแพทย์ เผย วิธีสังเกต ตาแดง-น้ำตาไหล อาจติดเชื้อ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในประเทศไทยตอนนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนมาก นอกจากนั้นจากการรายงานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าโรคโควิดมีการเปลี่ยนแปลงอาการของผู้ป่วย จากเดิมที่เราทราบกันว่าผู้ป่วยโรคโควิดจะมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกและลิ้นไม่รับรส แต่ปัจจุบันผู้ป่วยที่เกิดจากการแพร่ระบาดในรอบนี้พบอาการสำคัญในผู้ป่วย คือ ตาแดง ไม่มีไข้ และมีผื่นขึ้น

ศาสตราจารย์วุฒิคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า อาการทางตาที่สำคัญที่พบในผู้ป่วยโควิดปัจจุบัน คือ อาการตาแดง คันบริเวณเปลือกตา น้ำตาไหล โดยอาจมีอาการทางตามาก่อนอาการไข้ หรือมีเฉพาะอาการทางตาโดยไม่มีอาการอื่นๆ ร่วมด้วยได้ ซึ่งจะเป็นช่องทางทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อโควิดได้โดยง่าย ทั้งผ่านทางการหายใจหรือการสัมผัสสารคัดหลั่งจากดวงตาของผู้ป่วย ซึ่งอาจตรวจพบเชื้อโควิดในน้ำตาหรือขี้ตาของผู้ป่วยได้

ดังนั้นประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ที่พบผู้ป่วยที่มาด้วยอาการทางตา คือ ตาแดง คันตา น้ำตาไหล ต้องระมัดระวังว่า อาจเป็นอาการนำของโรคโควิด เพื่อให้การวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้อง ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อและความรุนแรงของโรคโควิด ต้องรีบเข้ารับการตรวจหาเชื้อในทันที

โดยทางราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลสุขภาพดวงตาของประชาชน จะได้รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเพื่อช่วยเหลือสังคม และเป็นกำลังใจให้ประชาชนรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย