วันนี้เงินเข้า 7,000 รับรวดเดียวใช้ได้ยาว ๆ เฉพาะกลุ่มนี้เท่านั้น

หลังจากที่รอมานาน ล่าสุด! กลุ่มนี้เตรียมตัวรับเงินแล้วค่ะ สำหรับกลุ่มพิเศษ – ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน วันนี้เตรียมตัวรับเงิน 7000 บาท!

ที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้เปิดรับลงทะเบียน สำหรับกลุ่มพิเศษและกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ที่เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ในช่วงวันที่ 8 – 26 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา และได้เปิดให้ผู้ที่ลงทะเบียนได้ตรวจสอบผลการคัดกรองคุณสมบัติตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 เป็นต้นมา ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2111-1122


ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ ระบบจะโอนวงเงินเยียวยาทั้งหมด 7,000 บาท รวดเดียว และสามารถใช้จ่ายวงเงินผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด (Smart Card) ได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมมาตรการ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นต้นไป