ผ่อนคลายมาตรการ

วันที่ 22 ก.พ. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีกเดือนถึง 31 มี.ค. ลดพื้นที่สีแดงเหลือเพียงจังหวัดเดียว ผ่อนคลายมาตรการให้สามารถนั่งดื่ม-ฟังดนตรีสดได้ถึง 23.00 น. แต่ห้ามเต้น

อย่างไรก็ตาม ยังเหลือพื้นที่สีแดงเพียงจังหวัดเดียว คือ สมุทรสาคร ส่วนสีส้ม เหลือ 8 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, นครปฐม, ปทุมธานี, นนทบุรี, ราชบุรี และ ตาก เป็นต้น สีเหลือง 14 จังหวัด และ สีเขียว 54 จังหวัด

ทั้งนี้สามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ทุกพื้นที่ ยกเว้น สมุทรสาคร จนถึงเวลา 23.00 น. รวมถึงสามารถเล่นดนตรีสดได้ แต่ห้ามเต้น ส่วนศูนย์การค้าเปิดได้ตามปกติ สำหรับสถานการศึกษาสามารถเปิดได้ตามปกติและผสมผสาน ส่วนสถานที่ออกกำลังกายเปิดได้ตามปกติ ส่วนการแข่งขันยังคงจำกัดผู้ชม