4 กลุ่มพิเศษ รีบลงทะเบียน เราชนะ รับเงิน 7,000 บาท ก่อน 9 เม.ย. นี้

4 กลุ่มพิเศษ ห้ามพลาด กระทรวงการคลัง ขยายเวลาลงทะเบียน “เราชนะ” ต้องรีบลงทะเบียน ก่อนวันที่ 9 เม.ย. 2564 เพื่อรับเงินช่วยเหลือ 7,000 บาท

จากกรณีรัฐบาลและกระทรวงการคลั่ง ได้ออกมาตรการ โครงการ “เราชนะ” เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมอบวงเงินจำนวน 7,000 บาท ล่าสุด 4 กลุ่มพิเศษต่อไปนี้ ต้องรีบลงทะเบียนร่วมโครงการ “เราชนะ” หลังกระทรวงการคลัง ตัดสินใจขยายระยะเวลาการลงทะเบียน ออกไปถึงวันที่ 9 เม.ย. 2564 โดย 4 กลุ่มพิเศษ ที่ต้องรีบลงทะเบียนมีดังนี้

  1. กลุ่มผู้สูงอายุ
  2. กลุ่มผู้พิการ
  3. กลุ่มทุพพลภาพ
  4. กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง

ทั้งนี้ 4 กลุ่มพิเศษ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. – 9 เม.ย. 2564 โดยจะทราบผลในวันที่ 28 เม.ย. 2564 หากได้สิทธิ์จะได้รับวงเงินจำนวน 7,000 บาท และใช้จ่ายวงเงินผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) กับร้านค้าที่ร่วมโครงการ “เราชนะ” ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. – 31 พ.ค. 2564 นี้