เสด็จไปงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2564 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ไปในงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 2564 ณ ศูนย์ประชุม อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จไปทรงเป็นประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ขอบคุณ Wittawat Ansusingh