แห่แก้บน ขอเลข ศาลเจ้าพ่อหลวงอินทร์

เมื่อวานที่ผ่านมาได้มีประชาชนจำนวนหนึ่งนำ หัวหมู ไก่ เหล้า น้ำแดง พวงมาลัยสด มาแก้บนพร้อมพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ศาลเจ้าพ่อแห่งนี้เป็นที่เคารพและศรัทธาของประชาชนในหมู่บ้านและพื้นที่รอบนอกมานานแล้ว แต่ละคนจะบนบานศาลกล่าวต่างกันไป

บางคนขอโชคลาภ บางคนขอโชคทางด้านหน้าที่การงานให้สมหวัง หลังจากที่บนแล้วก็จะได้สมความปรารถนาที่บนไว้ จึงนำสิ่งของที่บนไว้มาแก้บนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว บางคนขอโชคลาภและก็ได้ตามความต้องการเช่นกัน หากได้โชคลาภจากศาลเจ้าพ่อแห่งนี้แล้วจะซื้อน้ำแดงมาถวายให้

จะเห็นได้ว่าน้ำแดงนั้นจะตั้งถวายไว้บนราวสะพานยาวกว่า 10 เมตร รวมถึงรถที่วิ่งอยู่บนถนนสัญจรผ่านไปมาระหว่างหมู่บ้านจะบีบแตรเรียกให้เจ้าพ่อช่วยปกปักรักษาให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยถึงที่หมายทั้งไปและกลับอีกด้วย