ม33 ไม่ใช่แค่ใช้ซื้อของ แต่มีอีกเรื่องที่สามารถทำได้ มีประโยชน์มาก

เชื่อว่าเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบ สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ ม33 เรารักกัน และ เราชนะ ก็เช่นเดียวกัน

โดยอีกอย่างที่โครงการนี้สามารถทำได้ก็คือใช้จองตั๋วเดินรถได้ พูดเลยว่าสงกรานต์นี้ใครมีแพลนจะกลับบ้านก็สามารถใช้ได้เลย

สำหรับเงื่อนไขการใช้สิทธิ์มีดังนี้ 1. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับโครงการ “เราชนะ” ได้ แต่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนซื้อตั๋วโดยสาร 2. หากวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เพียงพอ สามารถใช้เงินจากโครงการ “เราชนะ” ชำระค่าโดยสารได้ 3. สิทธิ์โครงการ “ม33เรารักกัน” และโครงการ “เราชนะ” เมื่อออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืนตั๋ว หรือแลกเป็นเงินสดได้ แต่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด 4. สามารถใช้สิทธิ์จองตั๋วล่วงหน้าช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ ได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ