ไทยเอเชีย เอดูเคชั่น พลัส จำกัด

บริษัท ไทยเอเชีย เอดูเคชั่น พลัส จำกัด จัดตั้ง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ นายหน้า ตัวแทน ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ชั้นนำหลากหลายโครงการทั้งในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บริษัทของเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนา และมองหาคนรุ่นใหม่ ไฟแรง ที่พร้อมจะเติบโต และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไปพร้อมกัน สามารถใช้งาน Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ ไม่ต้องการประสบการณ์ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ: ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน สวัสดิการ ประกันสังคม ลตอบแทนพิเศษ เงินเดือน : 20,000 – 25,000 บาท / เดือน