วันนี้ เราชนะ มีเงินเข้าอย่าลืมไปเช็ก

รัฐโอนเงิน เราชนะ ให้อีกงวด สำหรับมาตรการเราชนะ ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเยียวยา จำนวน 7,000 บาทตลอดโครงการ ข่าวดีรอบนี้เป็นของกลุ่ม 2-3 ที่ได้รับเงินอีกเป็นงวดที่ 5 วันนี้ 18 มีนาคม 2564 โดยผู้ที่ได้รับสิทธิในโครงการฯ สามารถเข้าเช็คสิทธิและตรวจสอบสถานะเงินเข้าได้ที่แอพฯ เป๋าตัง ดังนี้ 1. วิธีเช็คเงินเข้าในแอพฯ เป๋าตัง ขั้นตอนในการเช็คสิทธิ เราชนะ ดูยอดเงินเยียวยาเข้ามาเป็นงวดที่ 3 ทำได้ดังนี้</p>
เปิดแอพลิเคชั่น เป๋าตัง เลือกเมนู G-Wallet กดเลือกเมนู โครงการเราชนะ แอพฯ จะแสดงจำนวนเงินที่สามารถใช้ได้ หรือยอดเงินคงเหลือในโครงการฯ พร้อมปุ่มกด สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับสิทธิ “เราชนะ” และได้รับเงินเยียวยา งวดที่ 5 จำนวนอีก 1,000 บาทนั้น สามารถเริ่มใช้จ่ายตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ไม่จำกัดจำนวนเงินที่ใช้ในแต่ละวัน และสามารถใช้เงินทั้งหมดได้ไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค. 64 ใช้จ่ายได้กับร้านที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และ โครงการเราชนะทั้งหมด ที่ผ่านมา ประชาชนกลุ่ม 2-3 ได้รับเงินเราชนะ เข้ามาเรื่อยๆ ทุกสัปดาห์ หากรวมงวดล่าสุดนี้ด้วย จะได้รับมาทั้งสิ้น 5 งวด รวมยอดเงิน 6,000 บาท โดยมีไทม์ไลน์การโอนเงินดังนี้

งวดที่ 1 : วันที่ 18 ก.พ. 64 จำนวน 2,000 บาท
งวดที่ 2 : วันที่ 25 ก.พ. 64 จำนวน 1,000 บาท
งวดที่ 3 : วันที่ 4 มี.ค. 64 จำนวน 1,000 บาท
งวดที่ 4 : วันที่ 11 มี.ค. 64 จำนวน 1,000 บาท
งวดที่ 5 : วันที่ 18 มี.ค. 64 จำนวน 1,000 บาท (*งวดล่าสุด

สำหรับ ไทม์ไลน์รับเงินโอน “เราชนะ” ของประชาชนกลุ่มที่ 2-3 ในงวดถัดไป ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายคือ งวดที่ 6 จะได้รับเงินโอนเข้าในวันที่ 25 มี.ค.64 อีกจำนวน 1,000 บาท และครบวงเงินทั้งหมด 7,000 บาท