อาคม ตอบแล้ว คนละครึ่ง แจก 3,000-3,500 บาท นาน 3 เดือน

วันที่ 17 มี.ค. 2564 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการคนละครึ่ง ซึ่งจะสิ้นสุดโครงการ 31 มี.ค.นี้ โดยยังไม่ได้สรุปว่าจะขยายระยะเวลาออกไปถึงสิ้นปี 2564 นี้หรือไม่ โดยการพิจารณาขยายโครงการออกไปอีก ต้องดูประกอบกับประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ และการดำเนินโครงการไม่มีการเอาเปรียบกันด้วย จากการดำเนินโครงการคนละครึ่งในเฟส 2

ก่อนหน้านี้ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการออกแบบโครงการคนละครึ่งเฟส 3 เพื่อความต่อเนื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ส่วนรูปแบบจะเป็นลักษณะใดนั้น ต้องรอผลการประเมินโครงการคนละครึ่ง เฟส 2 เพื่อนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะขยายให้สามารถใช้จ่ายร่วมกับภาคบริการได้ด้วย

ทั้งนี้ ยังไม่ได้สรุปว่าจำนวนคนที่จะได้รับสิทธิ์นั้นมีจำนวนเท่าใด เบื้องต้นคาดว่า การดำเนินโครงการในเฟสที่ 3 อาจจะให้วงเงินช่วยเหลือประชาชนมากกว่าเฟสที่ 2 ที่รัฐบาลเติมเงินเพิ่มให้คนละ 500 บาท แต่ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าจะเป็นสัดส่วนเท่าใด เพราะหากจะช่วยเหลือคนละ 3,000-3,500 บาท นาน 3 เดือน ก็ต้องพิจารณางบประมาณที่เหลืออยู่ด้วยว่ามีเพียงพอหรือไม่
อย่างไรก็ตาม อาคม เติมพิทยาไพสิฐ เล็งต่อโครงการ คนละครึ่ง และเตรียมสรุปผลโครงการ เฟส 2 เร็วๆนี้