18 ก.พ. เราชนะ งวดแรกเข้าแล้ว เปิดขั้นตอนใช้สิทธิรับเงิน

เปิดรายละเอียดขั้นตอนการกดรับเงิน 7,000 บาท ผ่านทางแอปฯ เป๋าตัง ต้องทำอย่างไรบ้าง งวดแรกเงินเข้าวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เข้าเท่าไร ใช้ที่ไหนได้บ้าง เช็กเลย

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า หลังจากที่กระทรวงการคลัง ได้แถลงนโยบายมาตรการเยียวยาผลกระทบการระบาดโควิด 19 ระลอกใหม่กับมาตรการ เราชนะ สำหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาในโครงการเราชนะ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

1. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2. ผู้เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” ผู้เข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”

3. กลุ่มที่ไม่เคยได้รับสิทธิ (ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล)เป็นกลุ่มเดียวที่จะต้องมีการลงทะเบียนใหม่ ตามที่ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนไปเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564

โดยประชาชนที่อยู่ในกลุ่มที่ 3 จะต้องทำการดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตัง เพื่อยืนยันตัวตนให้เป็นที่เรียบร้อย เพื่อรอรับเงินเราชนะเข้าผ่านแอปฯ เป๋าตัง ขณะที่กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่ทางรัฐบาลมีข้อมูลอยู่แล้ว เนื่องจากเคยสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และ เราเที่ยวด้วยกันมาก่อน ในวันพรุ่งนี้ 18 ก.พ. 64 ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มที่ 2 และ กลุ่มที่ 3 ทางรัฐบาลจะโอนเงินเราชนะเข้างวดแรกจำนวน 2,000 บาท

ได้รับสิทธิเราชนะแล้ว ต้องทำอย่างไรบ้าง

– กดยืนยันสิทธิผ่านทางแอปฯ เป๋าตัง ให้เรียบร้อย

– วงเงินเข้าครั้งแรกจำนวน 2,000 บาท

เริ่มใช้จ่ายได้เมื่อไร

– 18 กุมภาพันธ์ 2564

– ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ไม่จำกัดจำนวนเงินที่ใช้ในแต่ละวัน และสามารถใช้เงินทั้งหมดได้ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

– ใช้จ่ายได้กับร้านที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และโครงการเราชนะทั้งหมด

ขั้นตอนการกดรับเงิน 7,000 บาท ผ่านทางแบนเนอร์ เราชนะ ผ่านทางแอปฯ เป๋าตัง

1. เลือกเมนูเราชนะ

2. กดยอมรับเงื่อนไข

3. เลือกจังหวัดที่พักอาศัยปัจจุบัน

4 .ยืนยันจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน

5. เข้าสู่หน้าเราชนะ

สำหรับตารางเงิน “เราชนะ” จะเข้าทั้งหมด ดังนี้

– 18 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2,000 บาท

– 25 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1,000 บาท

– 4 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

– 11 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

– 18 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

– 25 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

วิธีการใช้สิทธิเราชนะบน แอปฯเป๋าตัง