สั่งปิด 4 โรงเรียน

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2564 นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เผยว่า คณะกรรมการควบคุมจังหวัดพิจิตร สั่งปิดโรงเรียนที่พบคลัสเตอร์ของเด็กนักเรียนที่ติด CV-19 แบบกลุ่มก้อน ในพื้นที่อำเภอทับคล้อ และอำเภอตะพานหิน รวมจำนวน 4 แห่ง เพื่อเป็นการหยุดยั้งและป้องกันการแพร่กระจายออกไป

ซึ่งประกอบไปด้วยโรงเรียนเยาวชนทับคล้อ มีนักเรียนชั้นอนุบาล 3 อายุ 5 ปี ติด CV-19 จำนวน 5 ราย ผู้ปกครอง 7 ราย, โรงเรียนบ้านเขาดิน มีนักเรียนชั้น ป.3 จำนวน 1 ราย, โรงเรียนวัดเขาทราย นักเรียนชั้น ป.5 จำนวน 1 ราย และโรงเรียนนรบุตรศึกษา อำเภอตะพานหิน อีกจำนวน 1 ราย

นอกจากนี้ยังพบว่า มีผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติด CV-19 ทั้งกลุ่ม เ สี่ ย ง สูงและ เ สี่ ย ง ต่ำจำนวนกว่า 500 ราย กำลังส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจหา CV-19 แล้ว โดยได้สั่งปิดเรียนเป็นการชั่วคราวจำนวน 7 วัน

เพื่อเป็นการตัดวงจรการแพร่กระจายและเจ้าหน้าที่สาธารสุขจะได้เข้าดำเนินการทำความสะอาดภายในโรงเรียน ตรวจหาผู้สัมผัส เ สี่ ย ง ใกล้ชิดตามมารตการของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

สำหรับสาเหตุที่พบคลัสเตอร์ดังกล่าว เนื่องจากมีผู้ปกครองของนักเรียนได้เดินทางมาสอบบรรจุเป็นข้าราชการของปกครองส่วนท้องถิ่นในตัวเมืองพิจิตร เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. ที่ผ่านมา และนำ CV-19 จากห้องสอบ มาติดบุตรหลาน ผู้ที่เดินทางมาสอบในวันดังกล่าว ควรตรวจหา CV-19 โดยเร็ว