จังหวัดประกาศเตือน 11 พื้นที่

สถานการณ์ CV-19 จังหวัดเชียงใหม่ อัปเดต เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 พบผู้ติด CV-19 จำนวน 96 ราย โดยได้มีการตรวจพบคลัสเตอร์ใหม่กลุ่มเพื่อนหอพักโชคชัยทาวเวอร์ ตำบลสุเทพ เป็นกลุ่มนักศึกษาที่รับประทานอาหารร่วมกัน

พร้อมประกาศ 11 พื้นที่ เ สี่ ย ง ในห้างบิ๊กซี เชียงใหม่ ดอนจั่น ขอให้ผู้มีประวัติใช้บริการ สังเกตอาการตนเอง และเข้ารับการตรวจ

โดย ประกาศ จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งผู้ที่ เ สี่ ย ง สัมผัสผู้ติด CV-19 ผู้ที่มีประวัติเดินทางไป หรือ ใช้บริการ หรือ สัมผัสกับพนักงาน ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2564 ร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ บิ๊กซี เชียงใหม่ ดอนจั่น

– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

– ร้าน ย า เพียว

– ร้านวัตสัน

– ธนาคารกรุงไทย

– แผนกเบเกอรี่ บิ๊กซี เชียงใหม่ ดอนจั่น

– แผนก รับสินค้า

– ร้านขายโทรศัพท์ CM โมบาย

– ช็อป WACOAL STUDIO

– ร้าน อีฟ โรเซ

– ธนาคารออมสิน

– ธนาคาร TTB

ขอให้สังเกตอาการ 14 วัน (นับจากวันที่สัมผัส เ สี่ ย ง วันสุดท้าย)

ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2564 พบผู้ติดรายใหม่ 135 รายเป็นผู้ติด CV-19 ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 4 ราย ที่เหลือเป็นผู้ติดในจังหวัด

โดยมาจากคลัสเตอร์ต่าง ๆ 28 ราย จาก 12 คลัสเตอร์ ได้แก่ คลัสเตอร์ห้างบิ๊กซี สาขาดอนจั่น 8 ราย, คลัสเตอร์บ้านบวกจั่น หมู่ 7 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม 4 ราย, คลัสเตอร์ใหม่กลุ่มเพื่อนหอพักโชคชัยทาวเวอร์ ตำบลสุเทพ 4 ราย เป็นกลุ่มนักศึกษาที่รับประทานอาหารร่วมกัน