พระมหาไพรวัลย์ ลาสิกขา

จากกรณี พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ พระนักเทศน์ชื่อดังแห่งวัดสร้อยทอง โพสต์เศร้า ทำให้ญาติโยมเข้าไปให้กำลังใจ ต่อมาได้รับการยืนยันว่า พระมหาไพรวัลย์ เตรียมลาสิกขาบท ในต้นเดือนธันวาคม

พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ โพสต์ภาพเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 แสดงให้เห็นพิธีการลาสิกขาบทอย่างเป็นทางการ ขณะที่พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ได้เข้าร่วมพิธีด้วย

โดยข้อความระบุว่า “สิกฺขํ ปจฺจกฺขามิ ข้าพเจ้า ขอบอกคืนสิกขา วินยํ ปจฺจกฺขามิ ข้าพเจ้า ขอบอกคืนพระวินัย ปาโมกฺขํ ปจฺจกฺขามิ ข้าพเจ้า ขอบอกคืนปาฎิโมกข์ คิฮีติ มํ ธาเรถ ขอท่านทั้งหลายจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นคฤหัสถ์”

ขณะที่ชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ต่างบอกว่า ยินดีต้อนรับสู่ทางโลก, หน้าตาสดใสมาก, เป็นกำลังใจและยังเคารพท่านอยู่เสมอ, ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม พระมหาไพรวัลย์ ลาสิกขาแล้ว ชาวโซเชียลแห่คอมเมนต์สนั่น