ประกาศ ปรับลด ราคาน้ำมัน

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2564 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ประกาศ ปรับลดราคาน้ำมัน

กลุ่มแก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล ทุกชนิด 60 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ปรับลด 40 สตางค์/ลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 29 พ.ย. 2564

สำหรับราคาใหม่มีดังนี้

GSH95S EVO อยู่ที่ 30.45 บาท/ลิตร

GSH91S EVO อยู่ที่ 30.18 บาท/ลิตร

GSH E20S EVO อยู่ที่ 28.94 บาท/ลิตร

GSH E85S EVO อยู่ที่ 23.29 บาท/ลิตร

Hi Diesel B20S อยู่ที่ 27.99 บาท/ลิตร

Hi Diesel S B10 อยู่ที่ 28.09 บาท/ลิตร

Hi Diesel S B7 อยู่ที่ 28.24 บาท/ลิตร

Hi Premium Diesel S B7 อยู่ที่ 34.26 บาท/ลิตร

ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.