ตำรวจ 26 นาย บุกเข้าหาตา-ยาย

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ที่ ไร่บ้านนา ผาขาว หมู 8. บ้านพรสวรรค์ ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย พ.ต.ท.พิชญ์วุฒิ. โพธิ์จันทร์ รอง ผกก ป.สภ.ภูกระดึง รรท.ผกก.สภ.ผาขาว ,ร.ต อ.ชัยรัตน์. ชมชื่น รองสวป.พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.ผาขาว 26 นาย

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเอามื้อสามัคคี ลงแขกเกี่ยวข้าว ให้กับ ตา-ยาย ที่ฐานะยากจนไม่มีเงินไปจ้างแรงงานเกี่ยวข้าว แล้วข้าวนั้นก็สุกมาหลายวันกลัวจะล้มและถูกทำลายจากสัตว์ต่าง ๆ สร้างความดีใจให้กับตา-ยายเจ้าของนาเป็นอย่างยิ่ง

นายสุพิศ ทองนอก อายุ 72 ปี เจ้าของนา กล่าวว่า ดีใจที่ตำรวจมาช่วยเกี่ยวข้าวในครั้งนี้ ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดี เงินที่จะไปจ้างแรงงานก็ไม่มี คงมีคนไปบอกหรือมีคนรู้ อยากให้มีแบบนี้ทุก ๆ ปี ตำรวจช่วยเหลือประชาชน หากมีโอกาสที่จะมาช่วยได้ในครั้งต่อไป หรือไปช่วยแปลงอื่น ๆ ก็จะดีมาก ๆ

ด้าน พ.ต.ท.พิชญ์วุฒิ โพธิ์จันทร์ รอง ผกก ป.สภ.ภูกระดึง รรท.ผกก.สภ.ผาขาว กล่าวว่า ภูมิใจที่ สภ.ผาขาว ได้น้อมนำจิตอาสาพระราชทานตามแนวปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่กัว เพื่อให้เกิดความสามัคคีเพื่อให้เกิดคความสุขและประเทศชาตินั้นมั่นคงยั่งยืน

สถานีตำรวจภูธรผาขาว จังหวัดเลยเรา โดยการกำกับอำนวยการของ พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ ผบช.ภ.4 พลตำรวจตรี สุรชัย สังขพัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย ที่มีนโยบายให้ทางทุก สภ. ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาเดือนละประมาณหนึ่งครั้งในครั้งนี้ ตนได้มารักษาการผู้กำกับ สภ.ผาขาว ได้ให้ชุดจิตอาสาของตำรวจภูธร สภ.ผาขาว ไปหาพื้นที่ ที่นาของชาวบ้านพี่ขัดสนไม่มีเงินที่จะเกี่ยวข้าวไม่มีเงินจ้างคนมาเก็บเกี่ยวข้าว และได้พื้นที่นาเป็นของตา-ยายสองท่านที่ยากจนเนื้อที่ประมาณสองไร่

โดยเตรียมกำลังของตำรวจจิตอาสา สภ.ผาขาว จำนวน 26 นายลงพื้นที่เกี่ยวข้าว โดยใช้เวลาร่วมไปทั้งหมดประมาณ 3 ชั่วโมง และมอบเงินเป็นกำลังใจให้กับคุณตาอีกประมาณ 3,000 บาท เพื่อสนับสนุนเป็นค่าอาหาร กลางวัน และจัดให้ชุดตำรวจที่ผ่านการอบรมโคกหนองนามาแล้ว นำความความรู้มาถ่ายทอดให้กับคุณตาคุณยายเพิ่มเติมให้พื้นที่แปลงนา แปลงผักต่าง ๆ ของคุณตากับและคุณยายในเรื่องที่เกษตรทฤษฎีใหม่ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นความรู้นำไปปรับใช้ให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่ทำกิน

และหลังจากนี้ทาง สภ.ผาขาว ก็จะมีกิจกรรมดีดีแบบนี้โครงการจิตอาสาแบบนี้ไปอีก เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อความสมัครสมานเกิดความสมัครสมาน ในหมู่ประชาชนมีความยั่งยืน มีความสุขพี่มีความสุขและประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองต่อไป