เริ่มแล้ว แห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำ

เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2564 ที่ริมท่าน้ำวัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมืองฉะเชิงเทรา พระเทพรัตนมุนี รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผวจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีบูชาหลวงพ่อโสธร บนเรือประดิษฐานองค์หลวงพ่อโสธรจำลอง ก่อนลั่นฆ้อง จุดประทัดปฐมฤกษ์ และปล่อยขบวนเรือแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำ พร้อมขบวนเรือจาก 11 อำเภอ และเรือจากภาคเอกชนเข้าร่วมขบวนแห่ทางน้ำ

เนื่องในงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีที่ 131 พร้อมด้วย พระราชภาวนาพิธาน เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผวจ.ฉะเชิงเทรา น.ส.กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราบลูเทคซิตี้ และพุทธศาสนิกชนชาวฉะเชิงเทราเข้าร่วมพิธี ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่กระจายของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สำหรับในปีนี้ขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำ กำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 18 และวันศุกร์ที่ 19พฤศจิกายน 2564 โดยในวันแรก คือ วันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12 ล่องไปทางทิศใต้ เขตอำเภอบ้านโพธิ์ และอำเภอบางปะกง จอดเทียบท่าต่างๆ รวม 11 จุด ในวันที่ 2 คือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ขบวนเรือแห่อัญเชิญหลวงพ่อโสธร เคลื่อนขบวนออกจากท่าน้ำวัดโสธรฯล่องไปทางทิศเหนือ เขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอบางคล้า และอำเภอคลองเขื่อน จอดเทียบท่าต่างๆ รวม 14 จุด ประเพณีการแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำ ถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ดั้งเดิม นับเป็นเวลากว่า 100 ปีแล้ว

โดยมีสาเหตุมาจากการเกิดโรคระบาดทางน้ำและชาวบ้านร่วมใจกันขอพรองค์หลวงพ่อโสธรให้ช่วยขจัดปัดเป่า โดยอัญเชิญหลวงพ่อโสธรแห่ทางน้ำตั้งแต่นั้น เป็นต้นมาถือเป็นประเพณีของจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ประชาชนรอคอยขบวนองค์พระพุทธโสธรผ่านทางน้ำเพื่อให้ประชาชนที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำบางปะกง ได้มีโอกาสกราบสักการะบูชา ขอพรให้มีความรุ่งเรือง ในการประกอบอาชีพจึงร่วมใจกันตั้งโต๊ะหมู่บูชาตลอดเส้นทางที่ขบวนเรือผ่านแหล่งชุมชนต่าง ๆ และมีมหรสพสมโภช มีประชาชนลงเรือเพื่อกราบไหว้ปิดทอง มีการจุดประทัด รับ-ส่ง องค์หลวงพ่อโสธร ดังสนั่นทั้งคุ้งน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว