ภาพล่าสุด สนามม้านางเลิ้ง แปลงเป็นสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ ร.9

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 สำนักพระราชวัง มีการเผยภาพแบบจำลองแบบเรนเดอร์ ของอุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในพื้นที่สนามม้านางเลิ้งเดิม มีพื้นที่ 297 ไร่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมอบที่ดินมูลค่าหลายหมื่นล้านนี้ให้ประชาชนได้ใช้อย่างเท่าเทียมภายใต้สโลแกน “สวนแห่งความสุข และความยั่งยืน”

โดยภาพจำลองที่เห็นนี้ จะเป็นสวนป่ากลางเมือง ตกแต่งด้วยพืชนานาชนิด จุดสำคัญอยู่ที่ พระบรมราชานุสาวรีย์ ในหลวง รัชกาลที่ 9, สระน้ำเลข 9, สะพานหยดน้ำพระทัย, สะพานไม้เจาะบากง ในแนวคิด น้ำคือชีวิต จากนภา ผ่านภูผา สู่นที

นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณ์ออกกำลังกาย ลานกิจกรรม สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ รวมถึงมีโครงการพระราชดำริในการฟื้นฟูป่า รักษาแหล่งน้ำและเป็นพื้นที่แก้มลิงแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ เชื่อม 3 คลอง คือ คลองผดุงกรุงเกษม คลองเปรมประชากร และคลองสามเสน

สำหรับสนามม้านางเลิ้ง มีการรื้อถอนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 หลังจากที่ครบกำหนดอายุสัญญาเช่า และทางสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ได้ใช้ที่ดินดังกล่าวมาทำสวนสาธารณะแทนคาดว่าจะเสร็จในปี 2565