พบ CV-19 สายพันธุ์ใหม่

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ย. 2564 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร ศบค. ได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัว และแนบเอกสารข้อมูลจากต่างประเทศ

โดยระบุว่า “พบ CV-19 สายพันธุ์ใหม่ที่ฝรั่งเศส B.1.640 ซึ่งมีการกลายพันธุ์ในรูปแบบที่ไม่เคยพบมาก่อน โดยพบที่ฝรั่งเศสช่วงปลายเดือน ต.ค. และไม่พบในฝรั่งเศสอีก แต่ไปพบที่ประเทศในยุโรปอื่น ๆ คือ อังกฤษ สวิส สก็อตแลนด์ อิตาลี”

“นักวิจัยยังไม่รู้ว่าสายพันธุ์ใหม่นี้จะ รุ น แ ร ง หรือ ติ ด เ ชื้ อ ง่ายกว่าเดิมหรือไม่ แต่เชื่อว่าสายพันธุ์ใหม่นี้เกิดขึ้นที่แอฟริกา จากการที่มีการฉีดวัคซีนยังไม่ทั่วถึง จึงก่อให้เกิดการกลายพันธุ์”

ซึ่งรายงานการพบ เ ชื้ อ สายพันธุ์ใหม่ที่มีการกลายพันธุ์เช่นนี้นั้น นับเป็นเรื่องที่ทั่วโลกเริ่มให้ความสำคัญกันมากขึ้น

ด้วยเกรงว่าจะมาทำให้สถานการณ์ย่ำแย่ลงนั่นเอง