เธอใ ส่ชุดไ ทย ขึ้นรั บปริญญ า ที่ต่ างปร ะเท ศ ด้วยค วามภาคภู มิใจ

วันที่ 13 มี.ค. 2564 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งชื่อ Sasaki Anchalee ได้โพสต์ภาพของหญิงสาวที่สวมชุดไทย พร้อมระบุข้อความว่า “เป็นคนไทยที่เรียนจบแพทย์ศาสตร์ที่ต่างประเทศ ใส่ชุดไทยขึ้นรับปริญญาด้วยความภาคภูมิใจ เรารักประเทศไทย ควรภูมิใจในความเป็นไทย”

สำหรับผู้หญิงในภาพนั้นก็คือ หมอฝน พญ.ชนกานต์ ชัชวาลา อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สวมชุดไทยบรมพิมานเข้ารับปริญญาที่ University of Edinburgh ในสหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2558