พิธีกร รายการ ทุ่งแสงตะวัน นก นิรมล ในวัย 60 ปี

เรียกได้ว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้รับชมรายการ ทุ่งแสงตะวัน ที่อยู่คู่คนไทยมานานกว่า 30 ปี แล้ว และสำหรับ คุณนก นิรมล เมธีสุวกุลพิธีกรหญิงผู้ดำเนินรายการ ก็ยังคงทำหน้าที่อยู่ไม่มีขาดตกบกพร่องเลย และครั้งนี้ทางทีมงาน

จะขอนำภาพปัจจุบันของ คุณนก นิรมล เมธีสุวกุลในวัย 60 ปี มาให้ได้ชมกัน และสำหรับชีวิตส่วนตัวของ คุณนก นิรมล เมธีสุวกุล พื้นเพบ้านเกิด อยู่ที่อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี แต่ไปเติบโตที่จังหวัดเชียงราย จบการศึกษาจากโรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีและคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบการศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2525 หลังจากนั้นมา คุณนก นิรมล เมธีสุวกุล ได้มี โอกาสเขาไปทำงานอยู่ที่ นสพ. แห่งหนึ่งและได้เป็นผู้ประกาศฯ ฝึกหัด อยู่หลายช่อง โดยเสียง คุณนก นิรมล เมธีสุวกุล จะมีความเป็นเอกลักษณ์ ต่อมาได้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรและเขียนบทรายการ ทุ่งหญ้าป่าใหญ่ ก่อนจะมาเป็น รายการ ทุ่งแสงตะวัน ที่หลายคนรู้จักกันออกอากาศทางช่องน้อยสี ทุกวันเสาร์ 6 โมงเช้า โดยรายการจะนำเสนอด้านการใช้ชีวิตในชนบทของ น้องๆ เยาวชน

หลายสัญชาติ โดยเนื้อหาของรายการนั้น จะนำเนอเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและมีความเชื่อว่ามนุษย์ต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ
ในขณะเดียวกันมนุษย์ต้อง เรียนรู้กับการอยู่ร่วมกันจึงต้องมีการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมในรูปแบบกฎวัฒนธรรม
ประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติ การพึ่งพาทรัพยพากรธรรมชาติของมนุษย์มีทั้งการพึ่งพาโดยตรง นอกจากนี้ การเดินทางสำรวจ
และถ่ายทำรายการในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ดำเนินชีวิต และ มีกิจกรรมในเชิงบวกระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ทำให้ผู้ผลิตยังคาด
หวังให้ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวดีขึ้น การเรียนการสอนไม่คับแคบ เฉพาะในตำราและห้องเรียน รวมทั้งให้เยาวชนและผู้
ชมรายการมีความภาคภูมิชุมชนท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย

นอกจากนี้ รายการ ทุ่งแสงตะวัน ยังได้รับรางวัลการันตีมากมาย เช่น รางวัลสารคดีสำหรับและเยาวชนดีเด่นเมขลา โทรทัศน์ทองคำ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2539-2542 อีกด้วย