กลุ่มเดียวเท่านั้น ครม.เตรียมชงให้เงินเพิ่มทุกเดือน 1,000 บ.

วันนี้ 12 มีนาคม 2564 ทางเพจเฟซบุ๊ก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เตรียมชง ครม.ปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการ จาก 800 บาท เป็นคนละ 1,000 บาทต่อเดือน

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเห็นชอบปรับเพิ่มสวัสดิการเบี้ยคนพิ การจาก 800 บาทต่อคนต่อเดือน เป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับกลุ่มคนพิ การที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิ การ เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง

นอกจากนี้ ยังขยายระยะเวลาการให้กู้ยืมเงินประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉิน 10,000 บาท จากเดิมหมดเขตวันที่ 31 มีนาคม 2564 ขยายเป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.dep.go.th หรือสอบถามที่ศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัดทั่วประเทศ