เงินอุดหนุนบุตร เดือนละ 1,400 นาน

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ ที่มีบุตรแรกเกิด อย่าช้า พ่อแม่ต้องรู้ มีบุตร 1 คน สามารถรับเงิน อุดหนุน บวก สงเคราะห์ รวมกว่า 1 แสนบาท รับรวมกว่า 1,400 บาท/เดือน จาก 2 โครงการ (เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดและเงินสงเคราะห์เด็ก)

เงื่อนไขผู้สมัคร ผู้ปกครอง

-สัญชาติไทย

-อาศัยอยู่ด้วยกันกับเด็ก

-เป็นบุคคลที่รับเด็กไว้ในความอุปการะ

อย่างไรก็ตามผู้ประกันตนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือโทร 1506(เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th