ช้างป่า

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 5 พ.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุกู้ภัย สมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถาน จันทบุรี ว่า มีผู้สื่อข่าวถูกช้างป่า ทำ ร้ า ย ได้รับ บ า ด เ จ็ บ ส า หั ส และถูกส่งเข้ามารักษาที่ รพ.เขาคิชฌกูฏ แต่ เ สี ย ชี วิ ต ในเวลาต่อมา

ก่อนเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ สอบ. 2 ศรีราชา และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ อุทยานเขาคิชฌกูฏ นำโดยนายชวินทฐ์ ปิ่นแก้ว หัวหน้าอุทยานเขาคิชฌกูฏ ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือช้างป่าที่ถูกช้างในโขลง ทำ ร้ า ย ไ ด้ รั บ บ า ด เ จ็ บ และลงไปแช่อยู่ในน้ำ บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำเขื่อนสันทราย บ้านชำตาเรือง หมู่ 7 ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

ต่อมาทราบว่าผู้สื่อข่าวที่ถูกช้างทำร้าย ชื่อนายปริญญา เกษราธิกุล หรือโก๋ อายุ 47 ปี ผู้สื่อข่าวช่อง 7 ประจำ จ.จันทบุรี, คมชัดลึก, ท็อปนิวส์และอยู่ในระหว่างทดลองงานเป็นผู้สื่อข่าวช่องเวิร์คพอยท์ นอกจากนี้ยังเป็นอาสาสมัครกู้ภัย สมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถาน จ.จันทบุรี และทีมงานของสื่ออีกหลายสังกัด

โดยนายปริญญาได้ลงพื้นที่ไปถ่ายภาพทำข่าวขณะเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือช้างป่า เพศผู้ ชื่อพลายโหนก อายุประมาณ 20 ปี หนักประมาณ 6 ตัน มีงายาวประมาณ 1 เมตร ทั้งสองข้าง ได้รับบาดเจ็บถูกช้างในโขลง ทำ ร้ า ย บริเวณขาหน้าซ้าย ใต้งวง และใต้ตา ลงไปแช่อยู่ในน้ำ ท้ายอ่างเก็บน้ำเขื่อนสันทราย นานกว่า 8 ชม.แล้ว โดยทางทีมสัตว์แพทย์ได้ใช้วิธียิงยาซึมพลายโหนก เพื่อที่จะเข้าไปรักษาช้าง โดยการให้ ย า ฆ่ า เ ชื้ อ แ ล ะ ย า ป ฏิ ชี ว นะ ในระหว่างที่ยิงยาเข็มแรก คาดว่าพลายโหนกเริ่มมีอาการซึม ทางเจ้าหน้าที่กำลังจะยิงเข็มที่ 2 ระหว่างนั้นเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เมื่อพลายโหนกได้ลุกขึ้นวิ่งไล่ ทำ ร้ า ย เ จ้ า ห น้ า ที่ ที่ อ ยู่ ใ ก ล้

ปรากฏว่านายปริญญาเกิดสะดุดล้มลง และถูกช้างตรงเข้าทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ก่อนที่จะหลบหนีเข้าไปในป่า เจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันนำร่างนายปริญญาขึ้นรถฉุกเฉินส่ง รพ.เขาคิชกูฏ ระหว่างทางนายปริญญาเริ่มมีสัญญาณชีพเต้นอ่อน ทีมแพทย์ฉุกเฉินจึงได้ทำการซีพีอาร์ฟื้นคืนชีพ กระทั่งมาถึงโรงพยาบาล นายปริญญาได้เสียชีวิตลง