วิธีเช็กยอดเงินคงเหลือ

วันที่ 11 มีนาคม 2564 สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้รับเบาะแสเกี่ยวกับกับการทุจริตในโครงการเราชนะ โดยมีพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น

– แลกวงเงินเป็นเงินสด

– ขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม

โดยเรื่องนี้จะมีการติดตามและตรวจสอบ หากพบว่ามีการทำผิดเงื่อนไขจริงจะระงับใช้เครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) หรือแอปพลิเคชันถุงเงินของร้านค้าและดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ประชาชนสามารถแจต้งเบาะแสพฤติกรรมทุจริตโครงการเราชนะได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail): [email protected]

นอกจากนี้ น.ส.กุลยา ได้เน้นย้ำถึงกรณที่ประชาชนสละสิทธิ์เราชนะด้วยเพตุผลไม่มีสมาร์ตโฟน แล้วไปลงทะเบียนช่องทางเดียวกับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษเมื่อวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น จะทราบผลคัดกรองคุณสมบัติตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

และจะมีการโอนวงเงินสิทธิ์ จำนวน 5,000 บาท ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเพื่อใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ .com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 02-111-1122

สำหรับประชาชนที่ใช้วงเงินเราชนะผ่านบัตรประชาชน สามารถตรวจสอบยอดวงเงินคงเหลือได้ตามช่องทางนี้

– แอปพลิเคชันถุงเงินของร้านค้าหลังจากที่ชำระค่าสินค้าหรือบริการ

– โทร. สอบถามบริการตรวจสอบวงเงินคงเหลือผ่านระบบอัตโนมัติหมายเลข 02-109-2345 กด 3