สั่ง เลื่อนเปิดเทอม

จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังคงพบผู้ติด CV-19 รายวันเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดในวันที่ 27 ต.ค. 2564 พบผู้ติดรายใหม่อีก 632 ราย

ทำให้ที่ประชุมคณะกรรมการ โ ร ค ติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช มีมติให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเลื่อนเปิดเทอม

หรือ เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 1 พ.ย. 2564 นี้ ออกไปก่อน จนกว่าจะมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการ โ ร ค ติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประเมินสถานการณ์รอบด้านแล้วพบว่า ยังไม่พร้อมเปิดเมืองในวันที่ 1 พ.ย. 2564

แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีการซักซ้อมการเปิดเมืองในระยะที่ 2 ซึ่งจะดำเนินการในวันที่ 1 ธ.ค. 2564 เป็นต้นไป