ผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาในโครงการ

สำหรับโครงการ เราชนะ ที่เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาในโครงการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ 1.ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2.ผู้เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง , เราเที่ยวด้วยกัน 3.กลุ่มที่ไม่เคยได้รับสิทธิ (ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล)

โดยกลุ่ม 3 เป็นกลุ่มเดียวที่จะต้องลงทะเบียนใหม่ ตามที่ได้มีการลงทะเบียนกันไปเมื่อวันที่ 29 ม.ค.ที่ผ่านมา หลังจากนั้นประชาชนที่อยู่ในกลุ่ม 3 จะต้องทำการดาวน์โหลดแอพฯ เป๋าตัง เพื่อยืนยันตัวตนให้เป็นที่เรียบร้อย เพื่อรอรับเงินเราชนะเข้าผ่านแอพฯ เป๋าตัง จำนวน 6 งวดรวม 7,000 บาท ซึ่งในวันที่ 18 ก.พ. ผู้ที่อยู่ในกลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 รัฐบาลจะโอนเงินเราชนะเข้างวดแรก 2,000 บาท ประชาชนสามารถเริ่มใช้จ่ายตั้งแต่เวลา 06.00 น. ซึ่งสามารถใช้เงินทั้งหมดได้ถึงวันที่ 31 พ.ค.64 ใช้จ่ายได้กับร้านที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และ โครงการเราชนะทั้งหมด สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิเราชนะแล้ว ต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตังให้เรียบร้อย

สำหรับรอบรับเงินในโครงการเราชนะ งวดที่ 1 วันที่ 18 ก.พ.2564 จำนวน 2,000 บาท งวดที่ 2 วันที่ 25 ก.พ.2564 จำนวน 1,000 บาท
งวดที่ 3 วันที่ 4 มี.ค.2564 จำนวน 1,000 บาท  งวดที่ 4 วันที่ 11 มี.ค.2564 จำนวน 1,000 บาท งวดที่ 5 วันที่18 มี.ค.2564 จำนวน 1,000 บาท งวดที่ 6 วันที่ 25 มี.ค.2564 จำนวน 1,000 บาท