หลวงพ่อเนียม ท่านรู้วันมรณภาพ ด้วยการนอนตะแคงข้างซ้าย สิริอายุมงคล

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เพจดาวแปดแฉก ได้โพสต์ข้อความว่า

หลวงพ่อเนียม วัดน้อย

#พระสงฆ์รูปแรกของประเทศไทย

#มรณภาพด้วยการนอนตะแคงข้างซ้าย

หลวงพ่อเนียม ท่านรู้วันมรณภาพ เมื่อท่านอาพาธ

มีผู้นำยาแผนปัจจุบันมาถวาย ท่านฉันแล้วอาการดีขึ้น แต่เมื่อเขานำมาถวายอีก ท่านก็ห้ามเสีย โดยบอกว่า

#พอแล้ว_อายุเท่าพระพุทธเจ้าแล้ว

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ขณะนั้น”หลวงราชรักษา”มีอายุ ๙๓ ปี

ท่านได้เล่าให้ฟังว่า”ขณะถ่ายภาพหลวงพ่อ แมวหมายังมาเคล้าคลออยู่กับร่างของหลวงพ่อ

ไล่ ก็ไม่ไป จึงต้องถ่ายภาพออกมาแบบนั้น”

หลวงพ่อเนียม ธมฺมโชติ ละสังขาร อายุได้ ๘๐ ปี

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๔๕๐ เวลาเช้ามืด แสงจันทร์ยังค้างฟ้า

แต่ความศักดิ์สิทธิ์ยังอยู่ชั่วนิรันดร์คู่กับเมืองสุพรรณบุรี