รีบเช็กด่วน ผู้ประกันตน ม.33 , 39 , 40 ก่อน 31 ตุลาคม

ข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา ล่าสุดเพจ SALE HERE ได้รายงานความคืบหน้าระบุว่า ยื่นทบทวนสิทธิกันยัง ได้เวลายื่นแบบจริงจังแล้ว

หลังจากที่เว็บเช็กสิทธิ์เยียวยา ได้สิ้นสุดการอัปเดตสิทธิแล้ว ใครที่ขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ แต่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขทุกอย่าง ให้รีบยื่นทบทวนได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ต.ค. นี้

ส่วนคนที่ขึ้นว่าได้สิทธิแต่เงินไม่เข้า อาจติดปัญหาผูกบัญชีปิด บัญชีมีปัญหา ให้รีบแก้ไขให้เรียบร้อย ถ้าแก้ไขเสร็จ ทางประกันสังคมจะโอนเงินเยียวยาให้ทุกวันพฤหัสบดี และศุกร์จนกว่าจะครบ สอบถามเพิ่มเติม 1506