2 กลุ่ม เราชนะ เงินเข้าพรุ่งนี้ งวดแรก 2,000 บาท กลุ่มไหนได้บ้าง เช็กเลย

เตรียมตัวให้พร้อม 2 กลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ ร่วมโครงการ “เราชนะ” วางแผนการใช้เงินให้ดีๆ พรุ่งนี้เงินโอนเข้างวดแรก 2,000 บาท

หลังจากที่ทางกระทรวงการคลังได้แถลงนโยบายมาตรการเยียวยาผลกระทบการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่กับมาตรการ “เราชนะ” สำหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาในโครงการ “เราชนะ”

แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

1.ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2.ผู้เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” ผู้เข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”

3.กลุ่มที่ไม่เคยได้รับสิทธิ (ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล) โดยกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มเดียวที่จะต้องมีการลงทะเบียนใหม่

ล่าสุด กลุ่มที่ 2 และ กลุ่มที่ 3 ที่ได้สิทธิ์และทำการยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันพรุ่งนี้ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จะเป็นงวดแรกที่รัฐบาลจะโอนเงินให้จำนวน 2,000 บาท โดยสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าเงินหมด หรือจนกว่าจะถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และ ใช้จ่ายได้กับร้านที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และ โครงการเราชนะเท่านั้น

ไทม์ไลน์รับเงินโอน “เราชนะ” เข้างวดถัดไป มีดังนี้

25 ก.พ. 64 จำนวน 1,000 บาท

4 มี.ค. 64 จำนวน 1,000 บาท

11 มี.ค. 64 จำนวน 1,000 บาท

18 มี.ค. 64 จำนวน 1,000 บาท

25 มี.ค.64 จำนวน 1,000 บาท