ให้กำลังใจ เอื้อย พรสวรรค์

น้องเอื้อย พรสวรรค์ ขอตามกระแส ลิซ่า BLACKPINK ฟีเว่อร์ ทำผมหน้าม้าตามเอกลักษณ์ เ พิ่ ม เ ติ ม คื อ เ ป ลื อ ย อ ก ใ น ชุ ด ซี ท รู อ ว ด อึ๋ ม แ บ บ แ ซ่ บ สั บ ๆ ทุกสัดส่วน

เ ป็ น อี ก ห นึ่ ง ส า ว เ ซ็ ก ซี่ ที่ ส ร้ า ง ค ว า ม ชุ่ ม ชื่ น ใ ห้ ช า ว โ ซ เ ชี ย ล ได้ตลอด สำหรับเน็ตไอดอลสาว น้องเอื้อย พรสวรรค์ หวานใจของหนุ่ม อาร์ เดอะสตาร์ ที่มักจะมีภาพแฟชั่น แ ซ่ บ ไ ฟ ลุ ก โชว์ตรงนั้น เว้าตรงนี้ มาให้ชมกันแบบไม่มีเบื่อ

ล่าสุด เอื้อย พรสวรรค์ ขอตามกระแส ลิซ่า BLACKPINK ด้วยการแต่งหน้า แต่งตัว ทำผมหน้าม้าตามเอกลักษณ์ของไอดอลสาวคนดัง แต่ที่เพิ่มเติมจากต้นฉบับก็ คื อ มี ค ว า ม เ ซ็ ก ซี่ แ บ บ สั บ ๆ ด้ ว ย ก า ร เ ป ลื อ ย อ ก ใ น ชุ ด ซี ท รู มีแ ค่ มื อ บั ง ไ ฟ ห น้ า สุ ด อึ๋ ม ไ ว้ เ ท่ า นั้ น

นอกจากนี้ สาวเอื้อย ยังเขียนแคปชั่นไว้ด้วยว่า “เธอเป็นใคร ไม่รู้จักกกก #lalisa #lovelylens” ขณะที่แฟน ๆ ก็แบ่งออกเป็นสองทีม คือทีมชมว่าภาพเซตนี้ปังไม่ไหว ส่วนอีกทีมก็คือ เ ต รี ย ม ไ ม้ เ รี ย ว ร อ แ ล้ ว เพราะแซ่บเกินไป หัวใจสั่นไปหมดแล้ว