ให้กำลังใจ ด.ต.ยุทธพล ศรีสมพงษ์

โดย ด.ต.ยุทธพล ศรีสมพงษ์ เจ้าของฉายา “จอนนี่ มือปราบ” ได้เปิดเผยความรู้สึกหลังเป็นผู้เข้า จั บ กุ ม ค น ร้ า ย ร า ย ดั ง ก ล่ า ว ไ ด้ ผ่านเฟซบุ๊ก “ตะลึงกรุง จอนนี่มือปราบ” ระบุว่า “มั น โ ห ด เ กิ น ม นุ ษ ย์ ฝากแชร์ ผมขอลงคลิปผลงานไว้ ว่านี่คืออีกผลงานของตำรวจไทย ที่อดทน ตั้งใจ มุ่งมั่น แกะรอย ต่อจิ๊กซอว์ วินาทีต่อวินาที เพื่อเรียกขวัญความศรัทธาของ ญ า ติ ผู้ ต า ย จ น ติ ด ต า ม จั บ กุ ม ตั ว ผู้ ต้ อ ง ห า ได้สำเร็จรวดเร็วไม่ทันข้ามคืน กับค ดี ดั ง ฆ่ า ข่ ม ขื น ห ญิ ง ส า ว ใ น เ ข ต พื้ น ที่ อำ เ ภ อ ว า ริ น ชำ ร า บ จังหวัดอุบลฯ ที่น้องเขายังต้องมีอนาคตอีกไกล กูไม่ยอมหรอก ที่ มึ ง ม า ทำ กั บ เ พ ศ ห ญิ ง แ ค่ ผ ลั ก เ ข า ก็ ล้ ม เ ข า ก็ เ จ็ บ แ ล้ ว

เป็นอีกหนึ่งผลงานของผมครับ จากเช้ายันดึก ข้าวก็ไม่ได้กิน หิวก็หิว ทำทุกอย่าง เพื่อแข่งกับเวลา กลัวว่ามันจะหลบหนีออกจากพื้นที่ วินาทีที่เผชิญหน้า ก็ใช่ว่าข้อมูลเวลานั้นผมจะชัวร์ เพราะผมไล่สแกนโรงแรมที่พักมาเกือบสิบโรงแรมแล้ว คิดว่าโรงแรมนี้คงเป็นจุดสุดท้าย หากไม่เจอผมคงจะลุยต่อพรุ่งนี้

บังเอิญที่พอผมเจอตัวมัน สัญชาตญาตของตัวเอง มันก็พร้อมจะเอาตัวไม่กลัวมันอยู่แล้ว ยอมรับว่าในตอนที่ผมเผชิญหน้ากับมัน ตอนนั้น ปื น กั บ กุ ญ แ จ มื อ อ ยู่ บ น ร ถ ไม่ได้เอาลงมาด้วย เพราะอยู่ระหว่างพิสูจน์ตัวบุคคลในห้อง แต่มันเปิดประตูมาเจอผมพอดี

ผมก็ต้องตัดสินใจควบคุมตัวในเวลานั้น โชคดี คงเป็นบุญบารมีความดีของผมที่ผมสะสมมา มันไม่ฮึดสู้ ถ้าสู้คงเหนื่อย ผมจึงเรียกกำลังเสริมต่อ ผมบอกได้เลยครับว่า จริงๆ คนพวกนี้ มั นส ม ค ว ร ต้ อ ง ต า ย ชี วิ ต ต้ อ ง แ ล ก ด้ ว ย ชี วิ ต ไม่เจอกับญาติใครไม่มีใครรู้หรอก กฏหมายบ้านเรา เราๆ ก็รู้ จริงๆ มันต้องตาย กับอีกผลงานของ ตำ ร ว จไทย ตำรวจอุบลราชธานี พวกเราเหนื่อย ทุ่มเท ก็หวังเพียงสร้างความผาสุกให้กับประชาชนครับ