ให้กำลังใจ พรพจี

หลังจากก่อนหน้านี้ พิธีกรสาวคนสวย ใบเตย พรพจี อดีตเป็นผู้ประกาศข่าว “ไนน์ เอ็นเตอร์เทน” และปัจจุบันรับหน้าที่เป็นพิธีกร “วันบันเทิง” ทางช่องวัน 31 ท า ย า ท ผู้ บั ญ ช า ก า ร ตำ ร ว จ ภู ธ ร ภ า ค 6 และเป็นอดีตแฟนสาวของ ผู้กำกับโจ้ ที่ ถู ก ล า ก เ อี่ ย ว ไ ป โ ย ง วิ จ า ร ณ์ ยั บ ถึ ง เ รื่ อ ง ร า ว ก า ร ใ ช้ ถุ ง ดำ ค ลุ ม หั ว ผู้ ต้ อ ง ห า ค ดี ย า เ ส พ ติ ด จ น เ สี ย ชี วิ ต ทั้ ง ที่ ใ บ เ ต ย ไ ม่ ไ ด้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ท า ง ค ดี นี้ เ ล ย จ น เ จ้ า ตั ว ต้ อ ง เ บ ร ก ง า น พิ ธี ก ร ชั่ ว ค ร า ว

จากกรณีที่ ใบเตย พรพจี พิธีกรสาวรายการบันเทิง ถูกกระแสสังคมโจมตี หลังชื่อของเธอโดนโยงไปในข่าวที่แฟนหนุ่ม ผู้กำกับโจ้ พ.ต.อ. ธิติสรรค์ อุทธนผล ไ ด้ ทำ ร้ า ย ร่ า ง ก า ย ผู้ ต้ อ ง ห า ใ น โ ร ง พั ก จ น เ สี ย ชี วิ ต ทำ ใ ห้ เ ธ อ โ ด น ช า ว เ น็ ต รุ ม ต่ อ ว่ า ไ ป ด้ ว ย ถึงขั้นต้องปิดไพรเวตอินสตาแกรมส่วนตัวและขอพักงานพิธีกรไปอย่างไม่มีกำหนด

ล่าสุด (13 กันยายน 2564) ใบเตย พรพจี ที่หลบไปพักใจก็พร้อมกลับมาทำงานทางหน้าจออีกครั้งแล้ว โดยได้เปิดเผยกับ วันบันเทิง ทางช่อง one 31 ว่า ได้กลับมาทำงานวันแรกแล้ว หลังสภาพจิตใจดีขึ้นด้วยการใช้ธรรมมะและคนในครอบครัว ช่ ว ย เ ยี ย ว ย า

โดยใบเตยเผยว่า ก่อนหน้านี้สภาพจิตใจมันเครียดมาก จนต้องเข้าหาธรรมะ และได้กำลังใจที่ได้จากครอบครัวด้วย คือเรามีครอบครัวที่อบอุ่นมาก พลังของคุณพ่อคุณแม่ทุกอย่างมันส่งให้เราจริง ๆ และต้องขอบคุณ คุณบอย ถกลเกียรติ พี่เดียว พี่บอย ธิติพร และทีมช่องวันทุก ๆ คน ที่ส่งกำลังใจแน่นมาก ตอนนี้พร้อมกลับมาทำงานแล้ว มองว่าความสุขมันอยู่กับเราได้ไม่นานความทุกข์ก็เหมือนกัน เวลาที่เราเกิดความเครียด มันต้องกลับมาดูที่จิตใจตัวเอง

ส่วนตัวคิดว่าสภาพจิตใจดีขึ้นแล้ว แต่ทางร่างกายมันอาจจะโกหกเราไม่ได้ มันอาจจะมีอาการแสดงออกถึงความเครียดเล็กน้อย แต่คิดว่าน่าจะดีขึ้นเรื่อย ๆ คือนับจากวันแรกก็ดีขึ้นมาก ๆ แล้ว ปกติเป็นคนนอนเก่งมาก แต่หลัง ๆ ก็นอนหลับบ้าง ไม่หลับบ้าง เราอยู่ตรงนี้มาเป็น 10 ปี ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาก นอกจากปรับสภาพจิตใจ เตรียมตัวน่าจะเป็นเรื่องของความคุ้นเคยมากกว่า เพราะว่าเราห่างหายจากตรงนี้ ไม่เคยห่างไปแบบเป็นเดือน ๆ แบบนี้ มองว่าเวลาจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้น