ผลข้างเคียง ฉีด วัคซีน ซิโนฟาร์ม

ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดผลข้างเคียงการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม จากผู้รับวัคซีน จำนวน 5,622,100 โดส

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. ที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รายงาน ผลข้างเคียงการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม จากผู้รับวัคซีน 5,622,100 โดส

ผู้รับวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 3,592,712 ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้

day 0 (ขณะสังเกตอาการ) 0.66% = 23,653 ราย

day 1 (หลังฉีดวัคซีน 1 วัน) 0.84% = 30,297 ราย

day 7 (หลังฉีดวัคซีน 7 วัน) 0.24% = 8,611 ราย

อาการไม่พึงประสงค์ ที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

ปวดศีรษะ 0.65%

ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 0.51%

เหนื่อย เพลีย 0.46%

ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด 0.44%

อาการไข้ 0.43%

ผู้รับวัคซีน เข็มที่ 2 จำนวน 2,029,388 ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้

day 0 (ขณะสังเกตอาการ) 0.09% = 1,818 ราย

day 1 (หลังฉีดวัคซีน 1 วัน) 0.29% = 5,888 ราย

day 7 (หลังฉีดวัคซีน 7 วัน) 0.16% = 3,266 ราย

อาการไม่พึงประสงค์ ที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

ปวดศีรษะ 0.24%

ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด 0.21%

ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 0.21%

เหนื่อย เพลีย 0.18%

อาการไข้ 0.17%

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับรายงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2564)

ผู้ เ สี ย ชี วิ ต สะสม 11 ราย พบว่า เ สี ย ชีวิตจากติด เ ชื้ อ โ ค วิ ด 2 ราย , กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 2 ราย , หัวใจล้มเหลว 2 ราย , โ ร ค ประจำตัว 3 ราย , H I V ที่ไม่ได้รับการรักษา 1 ราย และหัวใจเต้นผิดจังหวะ 1 ราย

ผู้มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง 12 ราย สาเหตุจาก ภาวะเส้นเลือดในสมองตีบจาก โ ร คประจำตัว 4 ราย , ภาวะเส้นเลือดสมองแตก 4 ราย , ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 1 ราย , ภาวะแพ้วัคซีน รุ น แ ร ง 3 ราย