วิธีใช้งาน เงินเราชนะ ผ่าน บัตรประชาชน

กลุ่มได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จดจำให้ขึ้นใจ วิธีใช้บัตรประชาชน จับจ่ายซื้อสินค้าและบริการ หลังได้สิทธิ์รับเงิน 4,000 บาท จากโครงการ “เราชนะ”

จากกรณี กระทรวงการคลังได้ดำเนินการโอนเงินก้อนแรก ให้กับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ที่ให้ลงทะเบียนผ่านบัตรประชาชน ผ่านโครงการ “เราชนะ” เพื่อรับเงิน 4,000 บาท เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยสามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการผ่านประชาชนโดยไม่ต้องใช้สมาร์ทโฟน ซึ่งขั้นตอนการใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชน มี 8 ขั้นตอน ดังนี้

1. เลือกเมนู เราชนะ

2. เลือก บัตรประชาชน (ร้านค้าต้องอัปเดต แอปฯ ถุงเงิน เป็นเวอร์ชัน 3.3.0 ขึ้นไป จึงจะสามารถรับชำระผ่านบัตรประชาชนได้)

3. สแกนบัตรประชาชน (โปรดตรวจสอบผู้ใช้สิทธิให้ตรงกับใบหน้าบัตรประชาชน)

4. ตรวจสอบหมายเลขบัตรประชาชน (โปรดตรวจสอบให้ตรงกับบัตรประชาชนของผู้ใช้สิทธิ)

5. ระบุจำนวนเงิน โปรดตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของผู้ใช้สิทธิก่อนระบุจำนวนเงิน

6. เลือกวิธียืนยันการชำระเงิน

6.1 ผู้ใช้สิทธิ์ใส่รหัส (Pin) 6 หลัก (ผู้ใช้งานกำหนดรหัสที่ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น)

6.2 ร้านค้า สแกนใบหน้าผู้ใช้สิทธิ์ด้วยกล้องหลัง

7. ยืนยันการชำระเงิน

8. รับหลักฐานการรับชำระเงิน (ตรวจสอบยอดเงินสิทธิคงเหลือ หลังจากการชำระ)