น้องฟ้า สอบได้ที่1 อาศัยใต้สะพาน

อีกหนึ่งเรื่องราวของน้องนักเรียนหญิง ที่พยายามใช้ชี วิ ต แบบนักเรียนปกติกทั่วไป ถึงแม้รอบตัวจะเต็มไปด้วยความยากลำบา ก กับน้องฟ้า นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านพริก จังหวัด นครนายก

ที่เธอนั้นทำทุกอย่างออกมาได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะในด้านการเรียนหรือกิจกรรม เธอนั้น สอบได้ที่หนึ่งทุกปี เรียนได้เกรดสี่มาโดยตลอด โดยที่จริงแล้วเธอนั้น ต้องทำง า น ห นัก กว่าเพื่อนคนอื่น เพราะว่าความเป็นอยู่ของเธอค่อนข้างจะลำบ าก

ทางบ้านมีฐานะยา กจน ต้องทำง า นช่วยแม่ หาเลี้ยงปากท้อง และหาทุน ในการไปเรียนด้วยตนเอง โดยเดิมแล้วครอบครัวของเธอนั้น เป็นคนต่างถิ่น และทำมาหากินด้วยการเลี้ยงปลา และเจ้าของมาเอาที่ดินคืน จึงทำให้ไม่มีที่อยู่ จึงได้มาสร้างบ้านกันเอง ใต้สะพาน ใช้สะบ้านเป็นหลังคาบ้าน กลางคืนแทบจะนอนไม่ได้เมื่อเวลามีรถผ่าน

จะเกิดเสียงดังและสั่น เมื่อหน้าฝน น้ำท่ว ม ก็เข้าไปในบ้านก็ต้องอยู่กันแบบนั้น แม่ของเธอนั้นมีอาชี พ รับจ้า งทั่วไป คนให้ทำอะไรก็ต้องไปทำ ส่วนน้องฟ้านั้น เมื่อเลิกเรียนหรือวันหยุดก็จะออกไปทำง า นเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะออกไปรับจ้า ง หรือทำง า นบ้าน เธอคิดเพียงว่าอยากช่วยแม่ ไม่อยากให้แม่เหนื่อย

ทุกวันนี้ เธอขอแค่ได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวก็มีความสุขที่สุดแล้ว หลังจากเรื่องราวของน้องฟ้าถูกแพร่ออกไป ได้มีหน่วยง า นเข้าช่วยเหลือจัดหาที่อยู่ให้เหมาะสมเป็นที่เรียบร้อยค่ะ