ลุงบา เจ้าของสวนปาล์ม 30ไร่

อีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าชื่อชมกับคุณลุงวัยเจ็บสิบปี ที่ทำอาชี พเก็บขย ะ คุณลุงคนนั้นคือ นายบา กล้าหาญ อยู่ที่อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยลุงบาเล่าว่า เดิมตนไม่ใช่คนที่นี่ เป็นคนจังหวัดมหาศารคราม

เมื่อโตขึ้นก็ไปเ็นกรรมกรก่อสร้างอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นกรรมกรอยู่นาน จนได้มีครอบครัวและมีบุตรถึงสี่คน ในสมัยนั้นที่อำเภอวิเชียรบุรียังไม่ค่อยเจริญ ลุงและครอบครัวจึงเก็บออม จนมีที่ดินห้าไร่ และหลังจากนั้น พออายุมากขึ้น

ลุงบาเริ่มทำง า นแบกหามไม่ไ หว และเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่เฉยๆ จึงได้มาอยู่กับบุตรสาวที่จังหวัดชุมพร ในตอนแรกก็ไปรับจ้า งทั่วไป เพราะไม่อยากเป็นภ าระใคร และด้วยอายุที่มากขึ้นทุกวัน ลุงบาทำง า น ได้เพียงห้าปี และก็เริ่มมาเก็บของเก่า อยู่กันสองครสามีภรรยา แต่ละเดือน

ก็ได้หลักหมื่ น เก็บออมจนมีบ้านและสวนปาล์มน้ำมันกว่่าอีกสามสิบไร่ เรียกได้ว่ามีทั้งบ้านและสวนปาล์มมาจากการเก็บของเก่าเลยก็ว่าได้ ลุงบาได้บอกว่าถึงใครจะมองยังไง แต่อาชี พนี้คืออาชี พ สุจริ ต เขาพอใจและมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่และจะเก็บที่ดินตรงนี้ไว้เป็นมรดกสืบทอดไป